http://diggiloo.net/

Performed by: Maywood
Music by: Alice May
Lyrics by: Alice May
Conductor: Harry van Hoof
Language: Dutch
Placing: 15th (25 points)
Other versions: English

Ik wil alles met je delen

I want to share everything with you

Jij bent niet de enige You are not the only one
Die zich verloren voelt Who's feeling lost
En al kwamen woorden harder aan And although my words sounded rougher
Dan ik ze had bedoeld Than I had meant them
  
Ik meende alles wat ik zei I meant everything I said
Ik heb ook geleerd I also learned
Om te vechten voor een nieuwe dag To fight for a new day
Is dat dan verkeerd? Is that wrong then?
  
Ik wil alles met je delen I want to share everything with you
Wil alles voor je zijn Want to be everything for you
En als jij me wilt vertrouwen And if you want to trust me
Dan delen we de pijn Then we'll share the pain
  
Samen met je janken Crying together
Samen uit je bol Getting crazy together
Samen door het lint gaan Losing our head together
Niets is mij te dol Nothing is too crazy for me
  
Het leven is een carrousel Life is a merry-go-round
Het leven is een straat Life is a street
Die eens doodloopt That comes to a dead end once
Als je niet meer weet hoe het verder gaat When you don't know anymore where to go
  
Even, ja heel even maar A moment, yes just a moment
Denk je: 't is voorbij You think: it's over
Maar ik hou van jou zoals je bent But I love you the way you are
Hou jij ook van mij? Do you love me too?
  
Ik wil alles met je delen I want to share everything with you
Wil alles voor je zijn Want to be everything for you
En als jij me wilt vertrouwen And if you want to trust me
Dan delen we de pijn Then we'll share the pain
  
Samen met je janken Crying together
Samen uit je bol Getting crazy together
Samen door het lint gaan Losing our head together
En niets is mij te dol And nothing is too crazy for me
  
Als ik het licht zie aan de horizon When I see the light on the horizon
Weet ik nog hoe het was I still remember how it was
Hoe het eens begon How it once started
  
Ik wil alles met je delen I want to share everything with you
'k Wil alles voor je zijn I want to be everything for you
  
Samen met je janken Crying together
Samen uit je bol Getting crazy together
Samen door het lint gaan Losing our head together
Niets is mij te dol Nothing is too crazy for me