http://diggiloo.net/

Performed by: Britt Synnøve
Music by: Inge Enoksen
Lyrics by: Leiv N. Grøtte
Conductor: Pete Knutsen
Language: Norwegian
Placing: 17th (30 points)
Other versions: English

Venners nærhet

The closeness of friends

Du søker mine tanker, jeg vet hva du vil si You seek out my thoughts, I know what you will say
Men sa du det du visste, ville tausheten forbli But if you told me what you know, the silence would remain
  
Når venners nærhet er blitt en trussel When the closeness of friends has become a threat
Og håpefulle smil blir visket bort And smiles of hope are erased
Kom da og vekk meg, la oss danse Then come and wake me up, let's dance
Så forblir du min, du er min venn Then you'll remain mine, you are my friend
  
Jeg vet at du er liten, men likevel så stor I know you are small, but still very big
All verden vil du favne, jeg hilser deg, min bror You want to embrace the whole world, I greet you, brother
  
Når venners nærhet er blitt en trussel When the closeness of friends has become a threat
Og håpefulle smil blir visket bort And smiles of hope are erased
Kom da og vekk meg, la oss danse Then come and wake me, let's dance
Så forblir du min, du er min venn Then you'll remain mine, you are my friend
  
(Din stemme den har nådd meg, og jeg slipper deg inn) (Your voice has reached me, and I let you in)
For det er rom for oss begge, for tanker og for sinn For there is room for us both, for thoughts and minds
  
Når venners nærhet er blitt en trussel When the closeness of friends has become a threat
Og håpefulle smil blir visket bort And smiles of hope are erased
Kom da og vekk meg, la oss danse Then come and wake me, let's dance
Så forblir du min, du er min venn Then you'll remain mine, you are my friend