http://diggiloo.net/

Performed by: Kate
Music by: Rolf Løvland
Lyrics by: Rolf Løvland, Hanne Krogh
Conductor: Terje Fjærn
Language: Norwegian
Placing: 9th (65 points)
Other versions: English

Mitt liv

My life

Nå er scenelyset tent, en stemme hvisker spent Now the limelight has been lit, a voice whispers anxiously
Hva har jeg å si? What have I to say?
Kan jeg våge å gå frem? Tør jeg møte dem? Will I dare to walk forward? Do I dare to meet them?
Har jeg nok å gi? Do I have enough to give?
Jeg må gripe sjansen nå I have to seize the chance now
Men kan jeg stole på meg selv, mitt liv? But can I trust myself, my life?
  
Nå står jeg foran en vei bare jeg kan gå Now I'm standing in front of a road, only I can walk
En fremtid i mine hender A future in my hands
Og et mål bare jeg kan nå And a goal only I can catch
Ingen kan ta fra meg min drøm, det er mitt liv No one can take my dream away from me, it is my life
  
Jeg leter etter svar I'm looking for answers
Alle tankene jeg har gir meg tvil All the thoughts I have, make me doubt
Men det får ikke stanse meg But that won't stop me
Jeg vil gå min egen vei og jeg tør å si I want to go my own way and I dare to say
Det er meg det gjelder nå Now it's me it's all about
Nå skal jeg stole på meg selv, mitt liv Now I'm going to trust myself, my life
  
Nå står jeg foran en vei bare jeg kan gå Now I'm standing in front of a road, only I can walk
En fremtid i mine hender A future in my hands
Og et mål bare jeg kan nå And a goal only I can catch
Ingen kan ta fra meg min drøm No one can take my dream away from me
  
Foran en vei bare jeg kan gå In front of a road, only I can walk
En fremtid i mine hender A future in my hands
Og et mål bare jeg kan nå And a goal only I can reach
Og ingen kan ta fra meg... No one can take away from me
Ingen kan ta fra meg min drøm No one can take away my dream from me
Min drøm My dream