http://diggiloo.net/

Performed by: Marcha
Music by: Peter Koelewijn
Lyrics by: Peter Koelewijn
Conductor: Rogier van Otterloo
Language: Dutch
Placing: 5th (83 points)
Other versions: English

Rechtop in de wind

Upright in the wind

Toen de deur dichtviel When the door fell shut
Trok een siddering hier door het huis A shivering went here through the house
En de trilling ging tot heel diep in m'n hart And the trembling went very deeply into my heart
Oh, ik ging knock out, heb mezelf bijna uitgeteld Oh, it knocked me out, I almost counted myself out
En de waarde van gelukkig zijn werd bijgesteld And the value of being happy was adjusted
En de klok tikte steeds het woordje 'over' And the clock always ticked the word 'over'
  
Maar rechtop in de wind But upright in the wind
Zal ik blijven staan I'll remain standing
Ik ga wel door I'll go on
Geloof me nou Just believe me
Al is het niet met dan zonder jou Whether it's with or without you
Rechtop in de wind Upright in the wind
Al is het een orkaan Even if it's a hurricane
Als jij geen vaste grond meer vindt dan If you can no longer find any solid ground
Sta ik nog rechtop in de wind I'll still stand upright in the wind
(Rechtop in de wind) (Upright in the wind)
  
Toen de deur dichtviel When the door fell shut
Zei ik mezelf: "Kijk niet meer om" I told myself: "Don't look back no more"
Haal de brug op, maak een vesting van je hart Raise the bridge, make a fortress of your heart
En hou je tranen in, bewaar die voor de nacht And restrain your tears, save them for the night
Als je in het wilde duister toch nog hoopt en wacht When you're still hoping and waiting in the wild darkness
Maar dat gaat voorbij, eens gaat dat ook over But that'll pass over, once that'll go over too
  
Maar rechtop in de wind But upright in the wind
Zal ik blijven staan I'll remain standing
Ik ga wel door I'll go on
Geloof me nou Just believe me
Al is het niet met dan zonder jou Whether it's with or without you
Rechtop in de wind Upright in the wind
Al is het een orkaan Even if it's a hurricane
Als jij geen vaste grond meer vindt dan If you can no longer find any solid ground
Sta ik nog rechtop in de wind I'll still stand upright in the wind
  
Als jij geen vaste grond meer vindt dan If you can no longer find any solid ground
Sta ik nog rechtop in de wind I'll still stand upright in the wind
(Rechtop in de wind) (Upright in the wind)
Rechtop in de wind Upright in the wind
(Rechtop in de wind) (Upright in the wind)
Rechtop in de wind Upright in the wind