http://diggiloo.net/

Performed by: Heddy Lester
Music by: Frank Affolter
Lyrics by: Wim Hogenkamp
Conductor: Harry van Hoof
Language: Dutch
Placing: 12th (35 points)
Other versions: English, French, German

De mallemolen

The merry-go-round

In de mallemolen van het leven In the merry-go-round of life
Draai je allemaal je eigen rondje mee You all ride your own turn
De molen draait ook zonder jou The whirligig turns also without you
Je paard blijft nooit lang leeg Your horse is never empty for a long time
Dus kom, draai met die mallemolen mee So come on, ride on the merry-go-round
  
Bij de mallemolen van het leven At the merry-go-round of life
Staat iedereen te wachten in een rij Everyone is waiting in a queue
Wachten tot je mee mag doen Waiting till you can join in
Het duurt misschien wel even It might take a while
Maar voor iedereen is er een paardje bij But there's a horse for everyone
  
In de mallemolen van het leven In the merry-go-round of life
Draai je allemaal je eigen rondje mee You all ride your own turn
De molen draait ook zonder jou The whirligig turns also without you
Je paard blijft nooit lang leeg Your horse is never empty for a long time
Dus kom, draai met die mallemolen mee So come on, ride on the merry-go-round
  
Eenmaal in de molen van het leven Once you're in the whirligig of life
In 't begin ben je misschien een beetje bang At first you might be a little scared
Dan zal iemand je vasthouden Then someone will hold you
Totdat je het alleen kunt Till you can do it on your own
Want de mallemolenangst duurt nooit te lang Because the merry-go-round fear never lasts too long
  
In de mallemolen van het leven In the merry-go-round of life
Draai je allemaal je eigen rondje mee You all ride your own turn
De molen draait ook zonder jou The whirligig runs also without you
Je paard blijft nooit lang leeg Your horse is never free for a long time
Dus kom, draai met die mallemolen mee So come on, all ride on the merry-go-round
  
En die mensenlevensmallemolen And that merry-go-round of human lives
Gaat door tot je er draaierig van bent Goes on till you're dizzy
Maar jij blijft je toch vasthouden But you still hold tight
Al vind je het niet leuk meer Although you don't like it anymore
Want naast de molen is te onbekend Because what's next to the whirligig is too unknown
  
In de mallemolen van het leven In the merry-go-round of life
Draai je allemaal je eigen rondje mee You all ride your own turn
De molen draait ook zonder jou The whirligig runs also without you
Je paard blijft nooit lang leeg Your horse is never free for a long time
Dus kom, draai met die mallemolen mee So come on, all ride on the merry-go-round
  
In de mallemolen van het leven In the merry-go-round of life
Draai je allemaal je eigen rondje mee You all ride your own turn
De molen draait ook zonder jou The whirligig runs also without you
Je paard blijft nooit lang leeg Your horse is never free for a long time
Dus kom, draai met die mallemolen mee So come on, all ride on the merry-go-round
  
Dus kom, draai met die mallemolen mee So come on, all ride on the merry-go-round
Dus kom, draai met die mallemolen mee So come on, all ride on the merry-go-round