http://diggiloo.net/

Recorded by: Anne Karine
Music by: Frode Thingnæs
Lyrics by: N/A
Language: Norwegian
Placing: 14th (3 points)
Other versions: English

Hvor er du?

Where are you?

Hvor er du når de ber om din støtte? Where are you when they ask for your support?
Du som snakker så vakkert om fred You who speak such fair words of peace
I din kamp for engang å nå toppen In your fight to reach the top some day
Er det vansk'lig for deg å se ned? Is it hard for you to look down?
  
Kanskje bøyer du hodet i anger Maybe you bow your head remorsefully
Kanskje mener du at det er rett Maybe you think it's right
At det ser ut som du føler med dem That it looks like you emphatize with them
Hvor er du når de trenger deg mest? Where are you when they need you the most?
  
Nok et hus er jevnet med jorden Yet another house is flattened
En drøm er begravet i grus A dream buried in dust
Et skrik stiger opp mot skyen A scream rises to the clouds
Det er vemod i vindens sus There is sadness in the sigh of the wind
  
Er det tårer som faller fra him'len Is it tears falling from the sky
Som revner av torden og lyn? Which is tearing with thunder and lightning?
Og mørket som omfavner verden And the darkness wich surrounds the world
Er det det som hindrer ditt syn? Is that what's blocking your sight?
  
Hvor er du når de ber om din støtte? Where are you when they ask for your support?
Du som snakker så vakkert om fred You who speak such fair words of peace
I din kamp for engang å nå toppen In your fight to reach the top some day
Er det vansk'lig for deg å se ned Is it hard for you to look down?
  
Kanskje bøyer du hodet i anger Maybe you bow your head contritely
Kanskje mener du at det er rett Maybe you think it's right
At det ser ut som du føler med dem That it looks like you emphatize with them
Hvor er du når de trenger deg mest? Where are you when they need you the most?
  
Du som kjøper din avlat i lodder You, who buy your indulgence in tickets
Som kan vinne deg fjernsyn og bil Which may win you TVs and cars
Hva er det du er redd for? What are you afraid of?
Hvorfor går du stadig i tvil? Why are you still in doubt?
  
Hvor er du når de ber om din støtte? Where are you when they ask for your support?
Du som snakker så vakkert om fred You who speak such fair words of peace
I din kamp for engang å nå toppen In your fight to reach the top some day
Er det vansk'lig for deg å se ned Is it hard for you to look down
  
Kanskje bøyer du hodet i anger Maybe you bow your head remorsefully
Kanskje mener du at det er rett Maybe you think it's right
At det ser ut som du føler med dem That it looks like you emphatize with them
Hvor er du når de trenger deg mest? Where are you when they need you the most?