http://diggiloo.net/

Recorded by: Bendik Singers
Music by: Arne Bendiksen
Lyrics by: Arne Bendiksen
Language: Norwegian
Placing: 7th (89 points)
Other versions: English/French

Å, for et spill

Oh, what a game

Å, hun er Jeg kjenner teknikken Oh, she is I know the technique
Fin, tenk om Han demper musikken Pretty, imagine if He mutes the music
Hun kan bli Snart demper han lyset She can be Soon he'll turn down the lights
Min, jeg får Å, for et spill Mine, I must Oh, what a game
Gå varsomt Han må ikke se at Move slowly He mustn't see that
Frem, jeg må Det er det jeg gjerne Forward, I must It's just what I
Være litt forsiktig Vil Be a bit careful Want
Bare så hun ikke ser at Just so she won't notice that
 
Jeg kjenner teknikken Å, han er I know the technique Oh, he is
Og demper musikken Sen, men han And mute the music Late, but he
Snart demper jeg lyset Er ganske Soon I'll turn down the lights Is rather
Å, for et spill Pen, tror han Oh, what a game Good-looking, does he think
Tenk om hun forsto hva Jeg er av Imagine if she understood what I'm made of
Jeg så hjertens gjerne Sten eller...? I so badly Rock or ...?
Vil Oj, nu kommer hånden Want Oh, here comes the hand
 
Hva skal jeg si til ham? What do I say to him?
Jeg må være kjærlig I must be loving
Hei lille ungen min Hi my little child
For en munn What a mouth
For en munn du har What a mouth you have
La meg få Let me
La meg nå Now, let me
Sveve høyt i det blå Float high in the sky
 
Å, hun er Han kjenner teknikken Oh, she is He knows the technique
Pen, fine Han demper musikken Pretty, nice He mutes the music
Ben, men litt Der slukker han lyset Legs, but a bit There he turns down the lights
Sen, tror hun Å, for et spil Late, does she think Oh, what a game
Jeg har vært Han spreller i garnet I've been He's wriggling in the net
Lur? Blir hun Hipp hurra, jeg van mitt Clever? Will she be Hip hooray, I won my
Sur når hun oppdager Spill Mad when she finds out Game
Hun spreller i garnet? Å, stakkars She's wriggling in the net? Oh, poor
Hipp hurra, jeg vant mitt Gutt, han er Hip hooray, I won my Guy, he is
Spill Vill Game Wild
 
Du tror at du vinner You think that you win
Se øynene skinner See the eyes shining
Katt leker med musen Cat playing with the mouse
Men hvem av oss blir pusen? But who of us will be the cat?
Å, for et spill, å, for et spill Oh, what a game, oh, what a game
Hva kan jeg få? What can I have?
Jeg vet jeg må I know I must
Være litt forsiktig Be a bit careful
Bare så hun ikke ser at Just so she won't notice that
 
Jeg liker å leke I like to play
Jeg finner på streker I make pranks
Jeg pirker og preker I poke and preach
Å, for et spill Oh, what a game
Å, for et spill, å, for et spill Oh, what a game, oh, what a game
Du kjenner teknikken og denne musikken You know the technique and this music
Oj, nu kommer hånden Oh, here comes the hand
 
Hva skal jeg si til ham? What do I say to him?
Jeg må være kjærlig I must be loving
Hei lille ungen min Hi my little child
For en munn What a mouth
For en munn du har What a mouth you have
La meg få Let me
La meg nå Now, let me
Sveve høyt i det blå Float high in the sky
 
Å, hun er Han kjenner teknikken Oh, she is He knows the technique
Pen, fine Han demper musikken Pretty, nice He mutes the music
Ben, men litt Der slukker han lyset Legs, but a bit There he turns down the lights
Sen, tror hun Å, for et spil Late, does she think Oh, what a game
Jeg har vært Han spreller i garnet I've been He's wriggling in the net
Lur? Blir hun Hipp hurra, jeg van mitt Clever? Will she be Hip hooray, I won my
Sur når hun oppdager Spill Mad when she finds out Game
Hun spreller i garnet? Å, stakkars She's wriggling in the net? Oh, poor
Hipp hurra, jeg vant mitt Gutt, han er Hip hooray, I won my Guy, he is
Spill Vill Game Wild
 
Å, for et spill, å, for et spill Oh, what a game, oh, what a game
Hva kan jeg få? What can I have?
(Hva kan jeg nå?) (What will I make?)
Hele livet er et All life is a
Mmm... spill Mmm... game