http://diggiloo.net/

Performed by: Kirsti Sparboe
Music by: Arne Bendiksen
Lyrics by: Arne Bendiksen
Conductor: Øivind Bergh
Language: Norwegian
Placing: 16th (1 point)
Other versions: Norwegian, French, German, Swedish

Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli

Wow, wow, wow, how happy I'll be

Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli Wow, wow, wow, how happy I'll be
Når ikke lenger han har noen på si' When he no longer has someone on the side
Oj, oj, oj, da skal det bli fest Wow, wow, wow, then I'll have a party
Og jeg skal være den eneste gjest And I will be the only guest
  
Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli Wow, wow, wow, how happy I'll be
Når jeg kan slippe konkurrentene fri When I can set all the competition free
Oj, oj, oj, alene med deg Wow, wow, wow, alone with you
Ja, det et toppen av livet for meg Yes, that's top of the world for me
  
Jeg har verdens kjekkeste kar, den saken er klar I've got the world's most handsome guy, that's for sure
Men han har for stor appetitt på mini-invitt But he has too much of an appetite for miniskirt-invites
Han flyr etter Eva, Lise og Anne He runs after Eva, Lise and Anne
Og boltrer seg vilt som fisken i vannet Frolicking like a fish in the sea
  
Men hver gang han legger på svøm But every time he sets sails
Så har jeg en inderlig drøm: I dream with all my heart:
  
Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli Wow, wow, wow, how happy I'll be
Når ikke lenger han har noen på si' When he no longer has someone on the side
Oj, oj, oj, da skal det bli fest Wow, wow, wow, then I'll have a party
Og jeg skal være den eneste gjest And I will be the only guest
  
Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli Wow, wow, wow, how happy I'll be
Når jeg kan slippe konkurrentene fri When I can set all the competition free
Oj, oj, oj, alene med deg Wow, wow, wow, alone with you
Ja, det et toppen av livet for meg Yes, that's top of the world for me
  
Lalalala lalalala... lalala lalalala lalalala... Lalalala lalalala... lalala lalalala lalalala...
Lalalala lalalala... lalala lalala lalala... Lalalala lalalala... lalala lalala lalala...
Lalala lalala... lalala lalalala... Lalala lalala... lalala lalalala...
  
Oj, oj, oj, oj... Wow, wow, wow, wow