http://diggiloo.net/

Performed by: Lill Lindfors & Svante Thuresson
Music by: Bengt Arne Wallin
Lyrics by: Björn Lindroth
Conductor: Gert Ove Andersson
Language: Swedish
Placing: 2nd (16 points)

Nygammal vals (Hip man svinaherde)

New-Old Waltz (Hip pig breeder)

För länge sedan i världen fanns Once upon a time there was
En svinaherde, en stenhipp man A pig breeder, a really cool man
Och en prinsessa, stolt jungfru hon var And a princess, a proud maiden she was
En dag möttes de och han steg fram och sa: One day they met and he stepped up to her and said:
  
Kors i karamellen, vilken schysst mam'sell du verkar vara Gosh almighty, you seem to be a cool lady
Titta vilken klänning, jätteklämmig Look at that dress, really happening
Är det maskerad, va? Is there a fancy dress party or something?
Stick iväg från stigen, du var mig en osedvanlig lurk Get lost, you're such a peasant
Jag är prinsessa, ganska så sipp I'm a princess, rather prudish
Jag heter kunnigunda, konungens gull My name is Cunigunda, the king's sweetheart
Du, simma långsamt, var lite hipp Hey, take it easy, chill out
Hör när jag trummelummar på min kastrull Listen to me drumming on my saucepan
  
Digga digga pop... Dig dig pop...
  
Tjong i medaljongen, en så'n festlig sång du trumma' nyss, va? Oops, such a groovy tune you drummed just there
Lär du bara mig att trummelumma får du mun min kyssa If you teach me how to drum you can kiss me
Mun har varje jänta, kan man inte tänka sig en slant? Every girl has a mouth, what about a coin instead?
Dricker ur bäcken, lever av mull I drink from the brook, I eat soil
Har man en slant på fickan kan man stå lull If you have a coin in your pocket you're better off
Du var en fräck en, får inget gull You're such a cheeky devil, you won't get any gold
Men jag vill trummelumma på din kastrull But I want to drum on your saucepan
  
Digga digga pop... Dig dig pop...
  
Klang i kantarellen, det var väldans, bruden har visst bråttom Bang, gosh, the girl's in a hurry
Vad i hela friden ser du i den? Grytor finns det gott om What's so special about it? There are lots of saucepans
Grytan där den låter skönt, den ljuder grönt, en lajbans klang That saucepan sounds groovy, a cool sound, a nice ring to it
Vi gör ett avtal, ta't eller stick Let's make a deal, take it or leave it
Jag blir hipp svinaherde, du kungens gull I'll be a hip pig breeder, and you can be the king's sweetheart
Jag som prinsessa? Visst man är hipp Me as a princess? Sure, I'm hip
Ta då min trummelumma, ta min kastrull Then take my drum, take my saucepan
  
Han som prinsessa, hipp man i clips He, as a princess, a hip man wearing clip-on ties
Hivades ut från hovet av en patrull Was thrown out of the castle by the guards
Hon svinaherde, sipp brud i slips She, as a pig breeder, a prudish chick wearing a tie
Gjorde var männ'ska galen, spelte kastrull Drove everybody mad, playing her saucepan
Döden i grytan byta bort sin kastrull Trading your saucepan turned out to be a really bad idea

The lyrics recapture an old-fashioned fairytale, while using typically trendy 60's expressions, most of them no longer in use, hence the somewhat strange translation.