http://diggiloo.net/

Performed by: Conny Vandenbos
Music by: Johnny Holshuyzen
Lyrics by: Joke van Soest
Conductor: Dolf van der Linden
Language: Dutch
Placing: 11th (5 points)

't Is genoeg

It's enough

't Is genoeg It's enough
'k Heb genoeg van alle spelletjes met vuur I have enough of all the games with fire
'k Heb genoeg van alle mooie complimentjes I have enough of all the beautiful compliments
En presentjes, 't is genoeg And presents, it's enough
Ik wil gelukkig zijn I want to be happy
't Is genoeg It's enough
  
Wat je mij hebt beloofd leek zo romantisch What you promised me seemed so romantic
Maar al gauw bleek dat sprookje een valse schijn But soon that fairy tale appeared to be a deceptive appearance
En toen jij op die avond in mei onze liefde verspeelde And when you threw our love away that evening in May
Was dat genoeg That was enough
  
Misschien hield jij van mij Maybe you loved me
Ik was met jou zo blij I was so happy with you
Dat ik m'n leven graag met jou had willen delen That I gladly wanted to share my life with you
Maar dat je altijd liegt But that you're always lying
En mij bewust bedriegt And cheating me consciously
Is onaanvaardbaar voor een vrouw Is unacceptable to a woman
Die, in alles trouw Who, always faithful
Tegen jou dan zeggen zou: Would tell you then:
  
't Is genoeg It's enough
'k Heb genoeg van alle spelletjes met vuur I have enough of all the games with fire
'k Heb genoeg van alle mooie complimentjes I have enough of all the beautiful compliments
En presentjes, 't is genoeg And presents, it's enough
Ik wil gelukkig zijn I want to be happy
't Is genoeg It's enough
  
'k Heb veel mannen gekend I've known many men
En ook illusies And also illusions
  
In romances geloof ik al lang niet meer I don't believe in romances anymore, for a long time now
Op den duur vindt toch elk avontuur In the long term every adventure finds
In verdriet z'n ontknoping Its ending in grief anyhow
Dat is genoeg That's enough
  
Toch droom ik nog steeds van Yet I'm still dreaming of
Een doodgewone man A quite common man
Een die oprecht en ongeremd van mij kan houden One who can love me sincerely and unrestrained
Ik ben het flirten moe I'm tired of flirting
Aan ware liefde toe Ready for true love
Want ik ben nog een jonge vrouw Because I'm still a young woman
Die, in alles trouw Who, always faithfully
Tegen hem dan zeggen zou: Would tell him then:
  
't Is genoeg It's enough
'k Heb genoeg van alle spelletjes met vuur I have enough of all the games with fire
Ook al maak je mij geen leuke complimenten Even though you don't give me any nice compliments
De momenten van geluk The moments of luck
Die geef je mij genoeg You give them enough
't Is genoeg It's enough
't Is genoeg It's enough
't Is genoeg It's enough