http://diggiloo.net/

Performed by: Nora Brockstedt
Music by: Jan Wølner
Lyrics by: Egil Hagen
Conductor: Øivind Bergh
Language: Norwegian
Placing: 7th (10 points)
Other versions: Swedish

Sommer i Palma

Summer in Palma

Jeg ble din venn, og hvisket "chéri" I became your friend and whispered "darling"
Hele ditt svar var "sí, sí" Your only answer was "yes, yes"
Dønninger slår mot land, solen i brann Waves beat against the shore, the sun is on fire
Sommer ved Palmas strand Summer at Palma beach
  
Si "mon amour", bli mon amour Say "my love", be my love
Ser du palmene bever, havfugler svever Can you see the palms trembling, seabirds hovering
Alt i skjønn harmoni? All in sweet harmony?
  
Si "mon amour", bli mon amour Say "my love", be my love
Hør gitarene spiller vår melodi Hear the guitars play our melody
Nattens bønn: kom til meg, chéri The prayer of night: come to me, darling
  
Kan ei ditt språk, det er som musikk I don't understand your language, it's like music
Men jeg forstår dine blikk But I understand the looks you are sending
La meg da nok en gang høre dets klang Let me once again hear its tone
Lytte til sydens sang Listen to the song of the south
  
Si "mon amour", bli mon amour Say "my love", be my love
Ser du palmene bever, havfugler svever Can you see the palms trembling, seabirds hovering
Alt i skjønn harmoni? All in sweet harmony?
  
Bli mon amour, si "mon amour" Be my love, say "my love"
Hør gitarene spiller vår melodi Hear the guitars play our melody
Nattens bønn: kom til meg, chéri The prayer of night: come to me, darling

The lyrics also contain a few words in French & Spanish.