http://diggiloo.net/

Performed by: Dario Campeotto
Music by: Aksel V. Rasmussen
Lyrics by: Aksel V. Rasmussen
Conductor: Kai Mortensen
Language: Danish
Placing: 5th (12 points)
Other versions: English, Italian

Angelique

Angelique

Hvor er du dejlig, Angelique You are so wonderful, Angelique
Hvad er stjernerne imod dit klare blik? What are the stars compared to your pretty eyes?
Din stemme klinger som den sødeste musik Your voice sounds like the sweetest music
Og dit væsen er skabt af drøm og romantik And your soul is made of dream and romance
  
Gik jeg med Shakespeares digterhat If I wore Shakespeare's poetry hat
Skrev jeg digte til dig både dag og nat I'd be writing poems to you day and night
Og var jeg hyllet i Carusos kappe, jeg And if I wore Caruso's cape
Ja, så sang jeg og sang for dig Then I'd sing and sing for you
  
Og jeg malte dig yndig og blu And I'd paint you lovely and bashful
Ku' jeg male som Rembrandt han ku' If I could paint as Rembrandt could
Og jeg tilbad dig på violin And I'd worship you on a violin
Ku' jeg spille som Menuhin If I could play like Menuhin
  
Men alle muser gav mig nej But all the Muses said no
Jeg behersker ikke sang og strengeleg I don't master singing and string playing
Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig, Angelique Just let me dream a little of you, Angelique
Så jeg føler mig som blot en enkelt lille brik So I feel as just a single little pawn
I dit livs mosaik In the mosaic of you life
  
Rundt om i verden, der findes der dejlige piger Around the world there are wonderful girls
Nogen har det blide, og nogen har det ildfulde blik Some have the soft, and some have the fiery look
Men om jeg søgte i alle de dejligste riger But if I searched in all of the most wonderful countries
Fandt jeg dog ingen så yndig som du, Angelique I'd never find anyone so beautiful as you, Angelique
  
Gik jeg med Shakespeares digterhat If I wore Shakespeare's poetry hat
Skrev jeg digte til dig både dag og nat I'd be writing poems to you day and night
Og var jeg hyldet i Carusos kappe And if I wore Caruso's cape
Ja, så sang jeg og sang for dig Then I'd sing and sing for you
  
Og jeg malte dig yndig og blu And I'd paint you lovely and bashful
Ku' jeg male som Rembrandt han ku' If I could paint as Rembrandt could
Og jeg tilbad dig på violin And I'd worship you on a violin
Ku' jeg spille som Menuhin If I could play like Menuhin
  
Men alle muser gav mig nej But all the Muses said no
Jeg behersker ikke sang og strengeleg I don't master singing and string playing
Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig Just let me dream a little of you, Angelique
Angelique, så jeg føler mig So I feel as just a single little pawn
Som blot en enkelt lille brik i dit livs mosaik In the mosaic of you life
  
Angelique, du, min dejlige Angelique Angelique, you, my wonderful Angelique
Min Angelique My Angelique

Angelique is a real girl, that the author went to school with, and had a crush on when he was a child.