http://diggiloo.net/

Performed by: Teddy Scholten
Music by: Dick Schallies
Lyrics by: Willy van Hemert
Conductor: Dolf van der Linden
Language: Dutch
Placing: 1st (21 points)
Other versions: French, German, Italian

Een beetje

A bit

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje I wanted your heart to be a closet with a little door
En dat ik kon kijken in het interieurtje And that I could look in the little interior
Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn Then you had to be sincere, good or bad, but true
En dan zei je al gauw, als ik vroeg: "Ben je trouw?" And then you'd soon say, when I asked: "Are you faithful?"
  
Een beetje, verliefd is iedereen wel eens, dat weet je A bit, everyone is in love at least once, you know that
Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je You want to be sensible, but you forget that
Zodra je naar wat Amor fluistert, luistert As soon as you listen to what Amor whispers
Dan weet je, dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje Then you know, it will be something like Faust and Gretchen
Met rendez-vous'tjes in een klein cafeetje With little rendezvous in a little café
En slent'ren in de maneschijn And strolling in the moonshine
  
Met rozengeur With smell of roses
En kussen bij het afscheid aan de deur And kissing goodbye at the door
De nacht is blauw, je fluistert mond aan mond The night is blue, you whisper mouth to mouth
Ik zweer je eeuwig trouw I swear eternal allegiance to you
  
Een beetje, verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je A bit, you were in love more than once, mister, you know that
Je hart kwam wel eens meer op een ideetje Your heart came up with a little idea more than once
Dat speet je, maar ach weet je, soms vergeet je You were sorry, but ah you know, sometimes you forget
Wel een beetje gauw je eedje van trouw Maybe a bit too soon, your little oath of loyalty
  
Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft But actually, I'm happy that my heart has no door either
Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft Because you never know what may live there in the interior
Wel wil ik beloven, als we ons verloven I'm willing to promise, when we get engaged
En je vraagt: "Ben je trouw?", zeg ik nooit tegen jou... And you ask: "Are you faithful?", I'll never say to you...
  
Met rozengeur With smell of roses
En kussen bij het afscheid aan de deur And kissing goodbye at the door
De nacht is blauw, je fluistert mond aan mond The night is blue, you whisper mouth to mouth
Ik zweer je eeuwig trouw I swear eternal allegiance to you
  
Een beetje, verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je A bit, you were in love more than once, mister, you know that
Je hart kwam wel eens meer op een ideetje Your heart came up with a little idea more than once
Dat speet je, maar ach weet je, soms vergeet je You were sorry, but ah you know, sometimes you forget
Wel een beetje gauw je eedje van trouw Maybe a bit too soon, your little oath of loyalty

  • Faust - protagonist of a popular German tale of a pact with the Devil. Gretchen is the woman he fell in love with.
  • Amor - Latin for love; also an alternate name for Cupid, the Roman god of love.