http://diggiloo.net/

Performed by: Corry Brokken
Music by: Guus Jansen
Lyrics by: Willy van Hemert
Conductor: Dolf van der Linden
Language: Dutch
Placing: 1st (31 points)
Other versions: French, German

Net als toen

Just like then

Zit niet zo suf met die eeuwige krant Don't be so drowsy with that eternal paper
Gaap niet van slaap of verveling Don't yawn from sleep or boredom
'k Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand I'm your wife and I eat out of your hand
Maar 'k eet niet van de bedeling But I don't eat from charity
  
Kijk me niet aan of je denkt: 'leef je nog?' Don't look at me as if you think: 'are you still alive?'
Ben ik nog altijd die vrouw Am I still that woman
Waarmee je destijds - wanneer was dat toch? With whom you once - when was it again? -
Per se dat avontuurtje hebben wou Wanted to have that little adventure at all costs?
  
Wees nog eens lief, net als toen Be nice once again, just like then
Vraag me nog eens om een zoen Ask me once again for a kiss
Breng me weer rozen, sta weer te blozen Bring me roses again, blush again
Als je me ziet, net als toen When you see me, just like then
Wees nog eens lief en galant Be nice and gallant once again
Vind me weer mooi en charmant Find me beautiful and charming again
Dan wordt de wereld weer net als vroeger Then the world will be just like before
Een sprookjesland A fairyland
  
Ja, je wordt dik en je haar wordt al grijs Yes, you're getting fat and your hair is turning grey
Maar je kunt heus nog wel flirten But you still can flirt, believe me
Ach, je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs Ah, sometimes you act like a child, so silly
Nurks en baldadig om beurten Gruff and wanton by turn
  
Weet je nog? Weet je nog? Zeg nu niet nee Do you remember? Do you remember? Don't say no now
Weet je nog, dat je toen zei? Do you remember, that you said then?
't Gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee The happiest couple, that's the both of us
Mijn liefde, liefste lief, gaat nooit voorbij My love, dearest darling, never ends
  
Wees nog eens lief, net als toen Be nice once again, just like then
Vraag me nog eens om een zoen Ask me once again for a kiss
Breng me weer rozen, sta weer te blozen Bring me roses again, blush again
Als je me ziet, net als toen When you see me, just like then
Wees nog eens lief en galant Be nice and gallant once again
Vind me weer mooi en charmant Find me beautiful and charming again
Dan wordt de wereld weer net als vroeger Then the world will be just like before
Een sprookjesland A fairyland