http://diggiloo.net/

Armenia

First participation: 2006
Number of participations: 7
Best result: 4th (2008)
Worst result: 8th last (2011s)
Most votes cast to: Russia (10.9 points)
Most votes received from: Czech Republic (11.5 points)


Year Order by year (descending) Title [SHOW ALL VERSIONS] Artist(s) Pos. Order by placing Score
2013 Lonely planet (English) Gor Sujyan / Գոռ Սուջյան 18/26 41
2011 Boom boom (English) Emmy / Էմմի DNQ -
2010 Apricot stone (English) Eva Rivas / Եվա Րիվաս 7/25 141
2009 Jan jan /
  Ջան ջան (English/Armenian) more
Inga & Anush /
  Ինգա և Անուշ
10/25 92
2008 Qele qele /
  Քելե քելե (English/Armenian)
Sirusho /
  Սիրուշո
4/25 199
2007 Anytime you need (LATIN SCRIPT) /
  Anytime you need (ARMENIAN SCRIPT) (English/Armenian)
Hayko /
  Հայկո
8/24 138
2006 Without your love (English) André / Անդրե 8/24 129