http://diggiloo.net/

Performed by: Christine Guldbrandsen
Music by: Kjetil Fluge, Atle Halstensen
Lyrics by: Kjetil Fluge, Atle Halstensen
Language: Norwegian
Placing: 14th (36 points)
Other versions: English

Alvedansen

Dance of the elves

(Haja... ha haja... haja...) (Haya... ha haya... haya...)
(Bli med meg i sommernatten) (Come with me into the summer night)
  
Bare jeg kan fange ditt blikk Only I can catch your glance
Vise klør i kysset du fikk Show my claws in the kiss you got
Tirre deg, så du blir til ild Excite you, so you turn into fire
Kom hit, jeg vet du vil Come here, I know you want to
  
Haja... ha haja... haja... Haya... ha haya... haya...
Bli med meg i sommernatten Come with me into the summer night
Haja... ha hajaja... haja... Haya... ha hayaya... haya...
Ingenting er skjult i natt Nothing is hidden tonight
  
Bare jeg vet alt som du er Only I know all that you are
Gir deg gnist, jeg ser du er nær Give you a spark, I see you are near
Svev med meg, la alt bli til ild Float with me, let everything turn into fire
Kom hit, jeg vet du vil Come here, I know you want to
  
Haja... ha haja... haja... Haya... ha haya... haya...
Bli med meg i sommernatten Come with me into the summer night
Haja... ha hajaja... haja... Haya... ha hayaya... haya...
Ingenting er skjult i natt Nothing is hidden tonight
  
Ingen vet, vinden leker No one knows, the wind is playing
Månen ser bort, og vi er alt The moon looks away, and we are everything
  
Haja... ha haja... haja... Haya... ha haya... haya...
Bli med meg i sommernatten Come with me into the summer night
Haja... ha hajaja... haja... Haya... ha hayaya... haya...
Ingenting er skjult i natt Nothing is hidden tonight

Translation by Dag Gravem Hansen.

  • Elf - mythical creature of Norse mythology with magical powers, known for using their dances to enchant humans.