http://diggiloo.net/

Recorded by: Friends
Music by: John Terra, Daniël Ditmar, Henrik Sethsson, Thomas G:son
Lyrics by: N/A
Language: Swedish
Placing: 5th (100 points)
Other versions: English

Lyssna till ditt hjärta

Listen to your heart

Jag har väl sett hur du gått förbi I've seen how you've walked by
Och jag har tänkt, tänk om det vore vi And I've thought, imagine if we were a couple
Jag skulle ge vad som helst bara för att få va nära I'd give anything, just to get to be near you
  
Om du fick se om jag fick visa dig If you could see, if I could show you
Hur allting e' och vad du är för mig How everything is, and what you are to me
Då skulle du nog förstå att jag vill bara få va nära Then I think you'd understand that I only want to be near you
  
Vore jag din för en dag If I existed for one day
Om det var vi, du och jag If it was us, you and I
Då skulle du se, du skulle förstå Then you'd see, you'd understand
  
Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner Listen to your heart, that knows how you feel
Det finns ingen annan än du som bestämmer There's no one but you who decide
Lyssna till ditt hjärta du har allt inom dig Listen to your heart, you have everything inside you
Det finns inte nån som kan ta det ifrån dig No one can take that away from you
  
Så långt ifrån är du nu för mig You are so far away from me now
Men är ändå alltid nära mig But still, you're always near me
För du finns här tätt intill, i tanken får jag ha dig nära Because you're here close to me, in my thoughts I can have you near me
  
Jag vet att om du var här I know that if you were here
Då fick du se vem jag är Then you'd see who I am
Jag skulle ge allt för att vara med dig I'd give anything to be with you
  
Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner Listen to your heart, that knows how you feel
Det finns ingen annan än du som bestämmer There's no one but you who decide
Lyssna till ditt hjärta du har allt inom dig Listen to your heart, you have everything inside you
Det finns inte nån som kan ta det ifrån dig No one can take that away from you
  
Önskar att vi kunde va I wish that we could be
Tillsammans nu, för alltid du och jag Together now, forever, you and I
  
Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner Listen to your heart, that knows how you feel
Det finns ingen annan än du som bestämmer There's no one but you who decide
Lyssna till ditt hjärta du har allt inom dig Listen to your heart, you have everything inside you
Det finns inte nån som kan ta det ifrån dig No one can take that away from you
  
Lyssna till ditt hjärta Listen to your heart