http://diggiloo.net/

Recorded by: Piasek
Music by: Robert Chojnacki
Lyrics by: Andrzej Piaseczny
Language: Polish
Placing: 20th (11 points)
Other versions: English

Z kimś takim

With someone like...

(Długo za długo gdzieś) (Long, too long, somewhere)
(Za długo szukamy się) (Too long we were searching for each other)
  
Patrz, niby wszystko jest w porządku niby, lecz Look, everything seems to be all right, supposedly
W powietrzu wisi coś i przyznaj, chyba zdradą pachnie But there is something in the air, I admit, it looks like a betrayal
Wchodzę i już wiem dziwnie uśmiechasz się I come in and I already know it, your smile is very strange
Hej... nie myśl o mnie więcej tego, raczej ci nie radzę Hey... don't think so no longer about me, that is not recommended
  
Oszustem jestem, wiesz i gwarantuję, że I am the faker, you know it and I can guarentee, that
Nie chciałabyś na dłużej wiązać się z kimś takim You don't want to spend your life with someone like me
Na krótko, oto jest, pytanie, czemu nie A little affair, and that's the question, why not?
Oszukać nie miałbym cię szansy Then I have no more chance to tell you lies
  
(Długo za długo gdzieś) Za długo gdzieś (Long, too long, somewhere) Too long, somewhere
(Za długo szukamy się) Mmm... szukamy się (Too long we were searching for each other) Mmm... searching for each other
(Długo za długo więc) Za długo więc (Long, too long, so) Too long, so
Tracimy tyle czasu, że We wasted too much time
Nie mamy więcej, reszta krótka jest We have no more time, just a little rest is left
  
Inaczej mówiąc, gdzieś, przed nami widzę cel On the other hand, somewhere, I can see the goal
Dlatego powiem wszystko o mnie, pierwszy odkryję karty That's why I tell you everything about me, I'm the first who show his cards
Nie lubię za to mnie, o nie, i głowę daję, że I don't like me for that, oh no, and I bet my bottom dollar, that
Uczciwość moja, tu istotna, byłaby niczym dla nich My honesty is important for us, but it means nothing for the others
  
Oszustem jestem, lecz choć gwarantuję, że I am the faker, though I can guarentee, that
Nie chciałabyś na dłużej wiązać się z kimś takim You don't want to spend your life with someone like me
(Wiązać się z kimś takim) (Your life with someone like me)
Na krótko, oto jest, pytanie, czemu nie A little affair, and that's the question, why not?
Oszukać nie miałbym cię szansy Then I have no more chance to tell you lies
  
(Długo za długo gdzieś) Za długo gdzieś (Long, too long, somewhere) Too long, somewhere
(Za długo szukamy się) Mmm... szukamy się (Too long we were searching for each other) Mmm... searching for each other
(Długo za długo więc) Za długo więc (Long, too long, so) Too long, so
Tracimy tyle czasu, że We wasted too much time
Nie mamy więcej, reszta krótka jest We have no more time, just a little rest is left
  
(Długo za długo gdzieś) (Long, too long, somewhere)
(Za długo szukamy się) (Too long we were seaching for each other)
  
(Długo za długo gdzieś) Za długo gdzieś (Long, too long, somewhere) Too long, somewhere
(Za długo szukamy się) Szukamy się (Too long we were searching for each other) Searching for each other
(Długo za długo więc) Za długo więc (Long, too long, so) Too long, so
Tracimy tyle czasu, że We wasted too much time
Nie mamy więcej, reszta krótka jest We have no more time, just a little rest is left