http://diggiloo.net/

Performed by: Lars Fredriksen
Music by: David Eriksen, Per-Kristian Ottestad
Lyrics by: Linda Andernach Johansen
Conductor: Geir Langslet
Language: Norwegian
Placing: 8th (79 points)
Other versions: English

Alltid sommer

Always summer

Dine øyne leser jeg som en åpen bok I read your eyes like an open book
Ved å leve sammen leser vi ord på ord Living together we read each other word by word
(Det å være nær) (To be near you)
Det handler om mer enn hva vi to kan se It's more than just the two of us can see
(For vi har mer) (Because we have more)
Det vi har, er så mye mer What we have is so much more
  
"Alltid evig sommer", sa du "Always eternal summer", you said
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv And you came, and you saw, and you won my life
"Alltid evig sommer", sa du "Always eternal summer", you said
Hva de andre gjør nå betyr ingenting What the others do now, means nothing
"Evig varme dager", sa du "Forever warm days", you said
Og rakte hendene ut og sa: "Det føles ganske bra" And reached out your hands and said: "It feels quite good"
Oh... ("Alltid sommer", sa du) Oh... ("Always summer", you said)
  
Bare jeg kunne si med ord hva du er for meg If only I could find the words to tell what you mean to me
Vi lever, leker sammen, mens vi går samme vei We live, play together, as we take the same road
(Det å elske deg) (To love you)
År for år, og dag for dag Year by year, and day by day
(Sammen med deg) (Together with you)
En glede som vokser med hvert hjerteslag Our happiness grows with every heartbeat
  
"Alltid evig sommer", sa du "Always eternal summer", you said
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv And you came, and you saw, and you won my life
"Alltid evig sommer", sa du "Always eternal summer", you said
Hva de andre gjør nå betyr ingenting What the others do now, means nothing
"Evig varme dager", sa du "Forever warm days", you said
Og rakte hendene ut og sa: "Det føles ganske bra" And reached out your hands and said: "It feels quite good"
Oh... "alltid sommer", sa du Oh... "always summer", you said
  
Min ensomhet forsvant og kjærligheten vant My loneliness vanished, and love won
Så kom og la oss leve, du sa: "Alltid evig sommer'" So come and let us live, you said: "Always eternal summer"
  
("Alltid evig sommer", sa du) ("Always eternal summer", you said)
Og du kom, og du så, og du vant mitt liv And you came, and you saw, and you won my life
"Alltid evig sommer", sa du ("Alltid evig sommer") "Always eternal summer", you said ("Always eternal summer")
Hva de andre gjør nå betyr ingenting What the others do now, means nothing
"Evig varme dager", sa du "Forever warm days", you said
Og rakte hendene ut og sa: "Det føles ganske bra" And reached out your hands and said: "It feels quite good"
Oh... "alltid sommer", sa du Oh... "always summer", you said
(Ooh...) "Alltid sommer", sa du (Ooh...) "Always summer", you said