http://diggiloo.net/

Performed by: One More Time
Music by: Peter Grönvall
Lyrics by: Nanne Grönvall
Conductor: Anders Berglund
Language: Swedish
Placing: 3rd (100 points)
Other versions: English

Den vilda

The wild one

Vintern den sänker sin slöja och bäddar in husen The winter is lowering its veil and is tucking in the houses
Härden i värdshuset värmer och maten och krusen The fire in the tavern warms us and the food and the jugs
Där dansar han med den vilda There he dances with the wild one
De dansar som virvlar i ett vattenfall They are dancing like whirls in a waterfall
Fyllda av stolthet och vilja Filled with pride and willpower
Dansar som virvlar i ett vattenfall Dancing like whirls in a waterfall
  
Men rykten i stugorna sprids But rumours are spreading among the cottages
Medan snöflingor faller While snowflakes are falling
Stjärnorna gnistrar mot isen som klara kristaller The stars are sparkling against the ice like clear crystals
Där flyr han bort med den vilda There he runs away with the wild one
De rusar som virvlar i ett vattenfall They are rushing like whirls in a waterfall
Fyllda av stolthet och vilja Filled with pride and willpower
Rusar som virvlar i ett vattenfall Rushing like whirls in a waterfall
  
(Vilda... vilda... vilda...) (Wild... wild... wild...)
  
Droskan försvinner i natten The carriage is disappearing in the night
Och snön blir till drivor utmed vägens kant And the snow becomes snowdrifts along the road
Hovslagen ekar bland bergen än The sound of hoofs are still echoing in the mountains
Lekande sorglöst som ett vattenfall Playing carefreely like a waterfall
  
Natten den sänker sin slöja och suddar ut spåren The night is lowering its veil and erasing the traces
Var de än är har de styrkan som forsen om våren Wherever they are, they're strong like the stream in springtime
Där dansar han med den vilda There he dances with the wild one
De dansar som virvlar i ett vattenfall They are dancing like whirls in a waterfall
Fyllda av stolthet och vilja Filled with pride and willpower
Dansar som virvlar i ett vattenfall Dancing like whirls in a waterfall
  
Fyllda av stolthet och vilja Filled with pride and willpower
Dansar som virvlar i ett vattenfall Dancing like whirls in a waterfall
  
Oo... Ooh...