http://diggiloo.net/

Performed by: Elisabeth Andreassen
Music by: Torhild Nigar
Lyrics by: Torhild Nigar
Conductor: Frode Thingnæs
Language: Norwegian
Placing: 2nd (114 points)
Other versions: English, German, Swedish

I evighet

For eternity

Dagen går mot kveld, er borte, blir snart glemt Day is turning to evening, is gone, soon forgotten
Men alt vi gav den står igjen, et frø som gror og vokser frem But what we gave remains, a seed will grow and sprout
  
Slik er kjærlighetens vei når den møter deg og meg Such is love's way when it strikes you and me
Først når vi lærer og forstår, vil den modnes og bli vår Only when we learn and understand, it will ripen and be ours
  
Selv om dagene går, de svinner hen og blir til år Though the days pass by, vanishing, becoming years
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet Love will always remain, for ever and eternity
I evighet For eternity
  
Elven renner stille hen over sletter, skog og eng The river smoothly flows, through meadows, plains and woods
Men på sin vei for å nå frem, gikk den over stryk og stein But on its way to reach its goal, it passes stony rapids
  
Selv om dagene går, de svinner hen og blir til år Though the days pass by, vanishing, becoming years
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet Love will always remain, for ever and eternity
I evighet For eternity
  
Selv om dagene går, de svinner hen og blir til år Though the days pass by, vanishing, becoming years
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet Love will always remain, for ever and eternity
I evighet For eternity
  
Alltid vil kjærlighet bestå i tid og evighet Love will always remain, for ever and eternity
I evighet For eternity