http://diggiloo.net/

Performed by: Martin Loft & Dorthe Andersen
Music by: Jascha Richter
Lyrics by: Keld Heick
Language: Danish
This entry did not qualify for the ESC.

Kun med dig

Only with you

I et stille sind In a quiet mind
Gik du lige ind You walked straight in
Du har fundet det You've found the point
Ingen kunne se Nobody could see
  
Fra et indre råb From an inner call
Til et spinkelt håb To a slender hope
Besvarer du You're answering
Længslerne her og nu The longings here and now
  
Kun med dig Only with you
Det' kun med dig It's only with you
At jeg lever med alle sanser That I'm living with all of my senses
Jeg ka' se, at det, der tegner sig I can see that what is outlined
Baby, det er kun med dig Baby, it's only with you
  
Fra det første ord From the first word
Har du sat dit spor You've left your mark
Og fundet vej And found the way
Lige ind til mig Straight in to me
  
Kun med dig Only with you
Det' kun med dig It's only with you
At jeg lever med alle sanser That I'm living with all of my senses
Jeg ka' se, at det, der tegner sig I can see that what is outlined
Baby, det er kun med dig Baby, it's only with you
  
Kun med dig Only with you
Det' kun med dig It's only with you
At jeg lever med alle sanser That I'm living with all of my senses
Jeg ka' se, at det, der tegner sig I can see that what is outlined
Baby, det er kun med dig Baby, it's only with you
Uh... Ooh...