http://diggiloo.net/

Performed by: Tublatanka
Music by: Martin 'Maťo' Ďurinda
Lyrics by: Martin Sarvaš
Conductor: Vladimir Valović
Language: Slovak
Placing: 19th (15 points)
Other versions: English

Nekonečná pieseň

Neverending song

Sám sa dobre pamätám na časy čarovné I remember well the magic times
Tak nekonečne vzdialené Such a long time ago
Poď – tak vrátime sa späť, veď mali sme svoj svet Come – let's return back, to when we had our own world
A niekto nám ho ukradol And someone stole it from us
Nie tomu neverím, že je to už dávno stratené No I don't believe that it's been lost long ago
  
Láska, pamätáš na tú pieseň My love, do you remember that song
Na naše znamenie Our sign
Vieš že ti vraví-tak sa vráť, vráť, vráť That it's telling you – come back, come back, come back
Návratov nemusíš sa báť No need to be afraid of returns
  
Viem že dala si sa zviesť a že ťa zlákal svet I know that you let yourself be lead astray and the world lured you away
A sníva sa ti o šťastí And you're dreaming of happiness
Čas sa nedá vrátiť späť, no ja som zostal tvoj The time can't be put aback, but I am still yours
A pre mňa sa to nekončí And it doesn't end for me
Vieš, že tu je tvoja zem You know that this is your land
A to sa predsa nikdy nezmení And that shall never change
  
Láska, pamätáš na tú pieseň My love, do you remember that song
Na naše znamenie Our sign
Vieš že ti vraví-tak sa vráť, vráť, vráť That it's telling you – come back, come back, come back
Návratov nemusíš sa báť No need to be afraid of returns
  
Pamätáš na tú pieseň My love, do you remember that song
Na naše znamenie Our sign
Vieš že ti vraví-tak sa vráť, vráť, vráť That it's telling you – come back, come back, come back
Návratov nemusíš sa báť No need to be afraid of returns
  
Počúvaj našu pieseň moja láska vzdialená Listen to our song, my love far away
Nocou sa k tebe nesie, vieš čo to znamená Flying to you through the night, you know what it means