http://diggiloo.net/

Performed by: Edyta Górniak
Music by: Stanisław Syrewicz
Lyrics by: Jacek Cygan
Conductor: Noel Kelehan
Language: Polish
Placing: 2nd (166 points)
Other versions: English

This is the studio version. The live version is slightly different (some words repeated/omitted/replaced).


To nie ja

That's not me

Świat mój tak zwyczajny My world is so common
Pod niebem biało-czarnym Under a white-black sky
Ludzie są wycięci z szarych stron The people are cut out of grey pages
Ze środka ksiąg From the interior of books
  
Piękni są z romansu tła They are beautiful from the background romance
Zmęczeni tylko z gazet You are tired of a newspaper that is cut out
A ja... jestem białą, czystą kartką And I... I'm white, a clean card
Pośród was Amongst you
  
To nie ja byłam Ewą I was not Eve
To nie ja skradłam niebo I had not stolen heaven
Chociaż dosyć mam łez Though I'm tired of tears
Moich łez, tylu łez My tears, so many tears
Jestem po to, by kochać mnie I'm born to love me
  
To nie ja byłam Ewą I was not Eve
To nie ja skradłam niebo I had not stolen heaven
Nie dodawaj mi win Don't blame it on me once more
To nie ja, to nie ja That's not me, that's not me
Nie ja, jestem Ewą Not me, I'm not Eve
  
Niebo wieje chłodem The sky blows chilly
Piekło kłania się ogniem do stóp Hell bows deeply with its flames to its feet
A ja... papierowa marionetka, muszę grać And I... a marionette of paper, I have to play
  
To nie ja byłam Ewą I was not Eve
To nie ja skradłam niebo I had not stolen heaven
Chociaż dosyć mam łez Though I'm tired of tears
Moich łez, tylu łez My tears, so many tears
Jestem po to by kochać I was born to love
Wiem I know it
  
Zanim w popiół się zmienię Before I turn to ashes
Chcę być wielkim płomieniem I want to be a big flame
Chcę się wzbić ponad świat I want to look down on earth
Hen, ogrzać niebo marzeniem Want to warm up the sky with dreams
  
(To nie ja byłam Ewą) (I was not Eve)
(To nie ja skradłam niebo) (I had not stolen heaven)
No, no, no, no... Yes, yes, yes, yes...
(To nie ja byłam Ewą) (I was not Eve)
(To nie ja skradłam niebo) (I had not stolen heaven)
Yeah, yeah, yeah, no... Yeah, yeah, yeah, yes...

Translation by Raphael Koscielny, Konrad Edler et al..