http://diggiloo.net/

Performed by: Carola
Music by: Stephan Berg
Lyrics by: Stephan Berg
Conductor: Anders Berglund
Language: Swedish
Placing: 1st (146 points)
Other versions: English

Fångad av en stormvind

Captured by a stormwind

Jag har aldrig slutat tro I have never stopped believing
Att efter varje natt väntar gryningen That after every night waits the dawn
Fast jag inte kan förstå Even though I can't understand
Så finns det tid för skratt när jag börjar om igen There's time for laughter when I start all over again
  
Känner doften från en stilla ocean I can smell the scent from a quiet ocean
Plötsligt står jag i en levande orkan Suddenly I'm in the middle of a vivid hurricane
  
Jag är fångad av en stormvind, fast för dig I am captured by a stormwind, stuck on you
Ingenting kan hindra mig när det blåser i mitt hjärta Nothing can stop me, when it's blowing in my heart
Fångad av en stormvind natt och dag Captured by a stormwind night and day
Här finns bara du och jag, och det ljus som himlen lämnat kvar Only you and I are here, and the light that heaven left behind
  
Det är dags att ge sig av It is time to move on
För stunder som har flytt kommer aldrig mer For the moments that have passed, never come back
Reser ut på öppet hav Travelling on an open sea
Där allting blir som nytt i den framtid som du ger Where everything is like new in the future you give
  
Utan saknad lämnar jag min trygga hamn I'm leaving my safe harbour without missing it
Fri men ändå bunden till en öppen famn Free, but still tied to open arms
  
Jag är fångad av en stormvind, fast för dig I am captured by a stormwind, stuck on you
Ingenting kan hindra mig när det blåser i mitt hjärta Nothing can stop me, when it's blowing in my heart
Fångad av en stormvind natt och dag Captured by a stormwind night and day
Här finns bara du och jag, och det ljus som himlen lämnat kvar Only you and I are here, and the light that heaven left behind
  
Vi går tillsammans, förenad av kärlekens band We are walking together, united by the bonds of love
Min längtan vaknar när du ler och räcker mig din hand My longing is awakened, when you smile and give me your hand
  
Jag är fångad av en stormvind I am captured by a stormwind
Fångad av en stormvind, (fast för dig) Captured by a stormwind, (stuck on you)
Ingenting kan hindra mig när det blåser i mitt hjärta Nothing can stop me, when it's blowing in my heart
Fångad av en stormvind natt och dag Captured by a stormwind night and day
Här finns bara du och jag, och det ljus som himlen lämnat kvar Only you and I are here, and the light that heaven left behind
  
(Fångad av en stormvind) (Captured by a stormwind)
Jag är fångad av en stormvind I am captured by a stormwind