http://diggiloo.net/

Performed by: Ketil Stokkan
Music by: Ketil Stokkan
Lyrics by: Ketil Stokkan
Conductor: Egil Monn-Iversen
Language: Norwegian
Placing: 12th (44 points)
Other versions: English

Romeo

Romeo

Æ huske første gang du ba mæ hjem I remember the first time you asked me over
Æ va' sjenert, men amorøs I was shy, but in the mood for love
Nu skulle lidenskapen lokkes frem Now the passion was to be tempted out
De' va' før seint å bli nervøs It was too late to get nervous
  
Æ kjøpte blomster og lånte mæ klær I bought flowers and borrowed clothes
Førr å vise mitt sanne begjær To show my true desire
Men da æ ønske 'velkommen ombord' But when I said 'welcome on board'
Fikk æ høre et par velvalgte ord: I got to hear a few well-chosen words:
  
Romeo, Romeo, gudene skal vite at du aldri blir en Romeo, Romeo, the Gods shall know that you never will become a
Romeo, Romeo, prøv å ta de' me' ro Romeo, Romeo, try to take it easy
  
Æ gjør' førsøk på å førføre dæ I made attempts at seducing you
Du ba om tid tel å førstå You asked for time to understand
Min største lykke va' å to på dæ My greatest pleasure was to touch you
Min største dumhet va' å klå My biggest stupidity was to feel you up
  
Æ spelte rollen som elsker og narr I played the part of lover and joker
I et håp om at vi sku' bli et par In the hope that we would become a couple
Men da du så at æ venta mæ mer But when you saw that I expected more
Fikk æ høre om en kjent kavaler I got to hear of a well-known partner
  
Romeo, Romeo, gudene skal vite at du aldri blir en Romeo, Romeo, the Gods shall know that you never will become a
Romeo, Romeo, prøv å ta de' me' ro Romeo, Romeo, try to take it easy
  
Romeo, Romeo, gudene skal vite at du aldri blir en Romeo, Romeo, the Gods shall know that you never will become a
Romeo, Romeo, prøv å ta de' me' ro Romeo, Romeo, try to take it easy
  
Og da æ lå på mine knær og ba And when I fell down on my knees and begged
Kom du i mot mæ og sa... You came towards me and said...
Du sa: You said:
  
Romeo, Romeo, gudene skal vite at du aldri blir en Romeo, Romeo, the Gods shall know that you never will become a
Romeo, Romeo, prøv å ta de' me' ro... Romeo, Romeo, try to take it easy
  
...meo, Romeo, gudene skal vite at du aldri blir en ...meo, Romeo, the Gods shall know that you never will become a
Romeo, Romeo, prøv å ta de' me' ro Romeo, Romeo, try to take it easy
Romeo Romeo