http://diggiloo.net/

Performed by: Hot Eyes
Music by: Søren Bundgaard
Lyrics by: Keld Heick
Conductor: Wolfgang Käfer
Language: Danish
Placing: 11th (41 points)
Other versions: English

Sku' du spørg' fra no'en

Would you like to know?

Der gik en time, ja, der gik nok mere An hour passed, well probably more
Og jeg blev stadig ved at spekulere: And I keep speculating:
Hvem var det nu du var? Now, who was it, that you were?
Så fik jeg end'lig svar, sag'n var soleklar Then I finally got an answer, it was obvious
Da vi var mindre var vi kammerater When we were kids we were friends
I gård'n derhjemme leged' vi to tit teater In the yard at home, we often played theatre
Når nogen spurgte hvem vi forestilled' svared' du: When someone asked who we should look like, you'd answer:
  
Sku' du spørg' fra no'en? (Tør du eller ej?) Would you like to know? (Do you dare or not?)
Sku' du spørg' fra no'en, spørg så bare mig Would you like to know, then just ask me
Ta' med til vores ønskeø Come along to our dream island
Der får man li', hvad man ønsker sig Where you can get exactly what you want
Sku' du spørg' fra no'en? (Sig det en gang til) Would you like to know? (Say it once more)
Sku' du spørg' fra no'en? Ka' du ikke se Would you like to know? Don't you see
Hvis bar' du vil, så ta'r vi til If you want to, we'll go to
Stedet, hvor alt kan ske The place where everything can happen
  
Jeg gik forsigtig hen til stedets jockey I cautiously went to the jockey of the place
Og bad om noget med lidt mindre rock i And asked for something with a bit less rock
Jeg så du rejste dig og styred' denne vej I saw you get up and come this way
Lige hen mod mig Straight towards me
Mon du ku' huske mig endnu? Jeg tror det Did you still remember me? I think so
Du ville danse med mig, men idet du spurgte You wanted to dance with me, but as you asked
Så ku' jeg li'som ikke dy mig for at le og si': I couldn't really help laughing and saying:
  
Sku' du spørg' fra no'en? (Tør du eller ej?) Would you like to know? (Do you dare or not?)
Sku' du spørg' fra no'en, spørg så bare mig Would you like to know, then just ask me
Ta' med til vores ønskeø Come along to our dream island
Der får man li', hvad man ønsker sig Where you can get exactly what you want
Sku' du spørg' fra no'en? (Sig det en gang til) Would you like to know? (Say it once more)
Sku' du spørg' fra no'en? Ka' du ikke se Would you like to know? Don't you see
Hvis bar' du vil, så ta'r vi til mit hem'lige sted If only you want to, we'll go to my secret place
Har du lyst, så kom dog med (Sku' du spørg'...?) If you want to, then come along
Nej! No!
  
Sku' du spørg' fra no'en? (Tør du eller ej?) Would you like to know? (Do you dare or not?)
Sku' du spørg' fra no'en, spørg så bare mig Would you like to know, then just ask me
Ta' med til vores ønskeø Come along to our dream island
Der får man li', hvad man ønsker sig Where you can get exactly what you want
Sku' du spørg' fra no'en? (Sig det en gang til) Would you like to know? (Say it once more)
Sku' du spørg' fra no'en? Yeah Would you like to know? Yeah
Hvis bar' du vil, så ta'r vi til If you want to, we'll go to
Stedet, hvor alt kan ske The place where everything can happen