http://diggiloo.net/

Performed by: Seija Simola
Music by: Reijo Karvonen
Lyrics by: Reijo Karvonen, Seija Simola
Conductor: Ossi Runne
Language: Finnish
Placing: 18th (2 points)
Other versions: English

Anna rakkaudelle tilaisuus

Give love a chance

Silmin viattomin katsot vielä pikkumies Little man you still look with such innocent eyes
On niin epävarma askel pienten jalkain Your little feet walk with unsteady steps
Mutta aika kuluu mieheks vartut pikkumies But time goes by and a little boy grows into a man
Leikit vaihtuu työhön aikuisten Playing turns into grown-ups' work
  
Silloin toivon suurta rakkautta sydämmeesi sun I hope that you'll have a big love in your heart then
Siten helpompi on tiesi taivaltaa Because it's easier to go your own way
Kovaa maailmaa niin vaikea on joskus ymmärtää Sometimes it's difficult to understand the hard world
Muista se, niin koittaa aika uus Remember this, and a new time will begin
  
Kovaa maailmaa niin vaikea on joskus ymmärtää Sometimes it's difficult to understand the hard world
Muista se, niin koittaa aika uus Remember this, and a new time will begin
  
Käsi pienoinen on vielä hetken kädessäin The little hand is still in my hand for a while
Hymy aurinkoisin äidin hymyyn vastaa The sunniest smile answers to mother's smile
Aikaa pysähtymään silloin niin mä toivoisin Then I hope that I could stop the time
Pian huomaan susta kasvanut on mies Soon I'll notice you've become a man
  
Usein matkallasi aikuisten niin kovaan maailmaan Often in your journey to the adults' hard world
Moni aate, ihon väri vaatii kantaa ottamaan You'll have to take a stand on many ideas and skin colours
Mutta tärkeintä on rakkaudelle antaa tilaisuus But it's most important to give love a chance
Muista se, niin koittaa aika uus Remember this and a new time will begin
  
Usein matkallasi aikuisten niin kovaan maailmaan Often in your journey to the adults' hard world
Moni aate, ihon väri vaatii kantaa ottamaan You'll have to take a stand on many ideas and skin colours
Mutta tärkeintä on rakkaudelle antaa tilaisuus But it's most important to give love a chance
Muista se, niin koittaa aika uus Remember this and a new time will begin
  
Mutta tärkeintä on rakkaudelle antaa tilaisuus But it's most important to give love a chance
Muista se, niin koittaa aika uus Remember this and a new time will begin