http://diggiloo.net/

Recorded by: Mouth & MacNeal
Music by: Hans van Hemert
Lyrics by: N/A
Language: Dutch
Placing: 3rd (15 points)
Other versions: English, French, German

Ik zie een ster

I see a star

'De pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet' 'The pot calls the kettle black'
En meer van dat soort kreten slaakte jij And you said more of those kind of slogans
Maar kiften, lieve schat But quarelling, dear sweetheart
Dat is het ook niet Isn't the answer either
Zing jij nou maar een lied Just sing a song now
Een heel romantisch lied A very romantic song
Dan speel ik er een stukkie orgel bij Then I'll play a piece of organ music along
  
Ik zie een ster I see a star
Hij staat nog ver It's still far
Maar strakjes komt-ie dichterbij But soon it will come nearer
Ik zie een lach I see a smile
Een lieve lach A sweet smile
Die is alleen bestemd voor mij Which is meant only for me
  
Ik zie een ster I see a star
Hij staat nog ver It's still far
Maar strakjes komt-ie dichterbij But soon it will come nearer
Ik zie een lach I see a smile
Een lieve lach A sweet smile
Die is alleen bestemd voor mij Which is meant only for me
  
Dit lied is voor een ander niet te vatten This song is incomprehensible to other people
Geen mens weet wat jij met die ster bedoelt No one knows what you mean with that star
Jij moet die mensen niet zo onderschatten You shouldn't underestimate these people like you do
't Is gewoon heel lief bedoeld It's just meant nicely
Dat heb je best gevoeld You knew that very well
Toe, zing het dan nog één keertje voor mij Please, sing it once more for me
  
Ik zie een ster I see a star
Hij staat nog ver It's still far
Maar strakjes komt-ie dichterbij But soon it will come nearer
Ik zie een lach I see a smile
Een lieve lach A sweet smile
Die is alleen bestemd voor mij Which is meant only for me
  
Ik zie een ster I see a star
Hij staat nog ver It's still far
Maar strakjes komt-ie dichterbij But soon it will come nearer
  
Koppig zijn is niks Being stubborn isn't a solution
Want alleen maar alleen Because alone is just alone
Wees de minste Be the nicest
Want wie is er van steen? Because who is made of stone?
  
Ik zie een ster I see a star
Hij staat nog ver It's still far
Maar strakjes komt-ie dichterbij But soon it will come nearer
Ik zie een lach I see a smile
Een lieve lach A sweet smile
Die is alleen bestemd voor mij Which is meant only for me