http://diggiloo.net/

Performed by: Kirsti Sparboe
Music by: Jolly Kramer-Johansen
Lyrics by: Jolly Kramer-Johansen
Conductor: Øivind Bergh
Language: Norwegian
Placing: 13th (1 point)

Karusell

Merry-go-round

Mamma, jeg skal møte'n Kjell og han Arne nå i kveld Mummy, I'm meeting our Kjell and our Arne now tonight
Vi skal spleise til en reise på en gøyal karusell We'll go Dutch for a ride on a fun merry-go-round
  
Mamma, hvem skal jeg kjøre med først? Mummy, who should I go with first?
Kanskje Arne for han er jo størst? Maybe Arne as he's the biggest?
Ja, han denger opp Kjell hvis han drar i fletta mi Yes, he'll beat up Kjell if he pulls my ponytail
Eller kaller meg popjenta si Or calls me his pop-girl
  
Men når Arne og jeg tar en tur But when Arne and I go for a ride
Blir han Kjell så forskrekkelig sur Kjell becomes so incredibly cross
Så jeg tror det er best at vi kjører alle tre So I think it's best we go all three
I en vogn som er stor nok til det In a wagon large enough
  
Mamma, jeg er forelsket i Kjell Mummy, I'm in love with Kjell
Klart jeg kjører med han likevel Of course I'll go with him all the same
Når vi suser avsted skal han få en real klem As we race along I'll give him a big hug
Og så skal han få følge meg hjem And then he can take me home
  
Stakkar Arne må stå der og se Poor Arne must stand there and watch
Men jeg kan ikke bry meg om det But I can't let that bother me
Jeg har sannelig nok med å tenke på meg selv I surely have enough with myself
Når jeg svever omkring med han Kjell While I'm racing along with our Kjell
  
Når jeg svever omkring, når jeg svever omkring While I'm racing along, while I'm racing along
Når jeg svever i vår karusell While I'm racing on our merry-go-round