http://diggiloo.net/

Performed by: Bjørn Tidmand
Music by: Aksel V. Rasmussen
Lyrics by: Mogens Dam
Conductor: Kai Mortensen
Language: Danish
Placing: 9th (4 points)

Sangen om dig

The song about you

Sangen om dig er aldrig forbi The song about you is never over
Den vågner glad, når dagen begynder It wakes up happy, when the day starts
Den som en sagte, blid melodi It is like a soft, gentle melody
Til mig nynner To me humming
  
Tusinde ting fra fjern eller nær A thousand things from far or near
Sender mig bud med lokkende stemmer Sending me word with tempting voices:
Du er alene den, jeg har kær You alone is the one that I love
Aldrig glemmer Never forgetting
  
Håbet kan briste og Hope can burst
Mennesker skuffe mig bitterligt, men And people disappoint me bitterly
Sangen, den har jeg dog But the song, that I still have
Den tænder lys for mit livsmod igen It lights a candle for my spirits again
  
Sangen om dig, mit livs melodi The song about you, the melody of my life
Nynner om alt, hvad du har mig givet Humming about everything, that you have given me
Sangen om dig er aldrig forbi The song about you is never over
Thi for mig er du jo hele livet For for me, you are the entire life
  
Digterne skriver så mange The poets write so many times
Gange om kærligheds magt About the power of love
Men selv de dejligste sange But even the most wonderful songs
Får ikke alle ting sagt Don't get everything said
  
Det, som er sorg eller glæde What is sorrow or joy
Dybest i hjerterne bor Lives in the deepest of the hearts
Om jeg vil le eller græde Whether I'll laugh or cry
Vil jeg høre en sang uden ord I'll be hearing a song without words
  
Sangen om dig, mit livs melodi The song about you, the melody of my life
Nynner om alt, hvad du har mig givet Humming about everything, that you have given me
Sangen om dig er aldrig forbi The song about you is never over
Thi for mig er du jo hele livet For for me, you are the entire life