http://diggiloo.net/

Performed by: Inger Berggren
Music by: Åke Gerhard, Ulf Kjellqvist
Lyrics by: Åke Gerhard, Ulf Kjellqvist
Conductor: Ego Kjerrmann
Language: Swedish
Placing: 7th (4 points)

This is the studio version. The live version is slightly different (some words repeated/omitted/replaced).


Sol och vår

Sun and spring

En juvelerare och hans affär A jeweller and his shop
Är upphov till att allt så dystert är Is the reason why everything is so gloomy
En dag framför hans fönster dröjde jag One day I was standing in front of his window
Då någon plötsligt sa 'goddag' When someone suddenly said 'good day'
  
Det var en glad ung man med solvargsgrin It was a happy young man with a charming smile
Som bad mig följa med som smakråd in Who asked me to come in to give my advice
Han sökte något att sin fästmö ge He was looking for something to give to his fiancée
Och bad så snällt att jag gick med And I was nice enough and joined him
  
När det är sol och vår och man är nitton år When it's sun and spring and you're nineteen years old
Är det så lite man förstår You understand so little
Och alla flickor små bör låsas inne då And all the little girls should be locked up then
När vintern går mot sol och vår When winter turns to sun and spring
  
Väl i butiken fann han inget se'n Once in the shop he couldn't find anything
Och snart så stod vi utanför igen And soon we were outside again
Jag sa 'adjö' och hade börjat gå I said 'goodbye' and had begun walking
När han skrek: "Vänta, hör nu på" When he yelled: "Wait, listen"
  
Som ett bevis för tacksamheten hans As a proof of his gratitude
Ville han bjuda mig på lunch nå'nstans He wanted to buy me lunch somewhere
Det var ju vårens första solskensdag It was the first sunny day of spring
Så jag var dum nog svara' ja So I was stupid enough to say yes
  
När det är sol och vår och man är nitton år When it's sun and spring and you're nineteen years old
Är det så lite man förstår You understand so little
Och alla flickor små bör låsas inne då And all the little girls should be locked up then
När vintern går mot sol och vår When winter turns to sun and spring
  
Han konverserade med elegans He conversed with elegance
Och bjöd det bästa som på stället fanns And bought me the best meal the place had to offer
Men se'n han gått att ringa till en vän But then he went to call a friend
Så kom han inte mer igen And didn't come back
  
Och rockvaktmästar'n sa: And the man working in the cloakroom said:
"Jo, damens man tog damens päls "Yes, your husband took your fur coat
Och gick till skräddaren, han" And went to the tailor"
Så jag fick ringa till min egen Knut So I had to call my own Knut
Som mig från notan löste ut who came and bailed me out
  
När det är sol och vår och man är nitton år When it's sun and spring and you're nineteen years old
Är det så lite man förstår You understand so little
Och alla flickor små bör låsas inne då And all the little girls should be locked up then
När vintern går mot sol och vår When winter turns to sun and spring

The expression 'Sol och våra någon' (= 'sun and spring'-ing somebody) means tricking a person out of money by false promises of marriage.